Victron multiplus 2

Puuha

Well-known member
Mihkähän takia victroni lataa vain alle minuutin ja siirtyy normaali invertteri asetukseen antamaan virtaa ?Mikäs olis vikana ? sitten vilkuttaa low batterya jännite noin 40v? sitten samaa rataa jatkaa loputtomiin .
Luulis että lataa heti kun akrelta saa virtaa ?Alle 40v ei lähde edes päälle vaikka saa agrelta 230v ?
Tekis mieli lekalla töitä ja mätkis paskaksi ja verkonpainoksi .
KYLLÄ ON EPÄONNEN VÄRKKI !

Onko suomessa victronin invertterin asentajia jossain ?
Äkkiseltään kuullostais akkujen olevan kypsät.
 

Alppa

Member
Nämä victronit on tarkkoja sähkönlaadulle. Olen näitä jokusen asentanut ja pari on hajonnut ennenaikaisesti kun on syötetty kanttiaaltoa sisään halvalla aggrekaatilla.
Pitäisi olla invertteri agre missä jännite ja taajuus pysyy vakiona niin toimii hyvin. Puhdas siniaalto on avain onneen näissä.
 

kotte

Well-known member
Pitäisi olla invertteri agre missä jännite ja taajuus pysyy vakiona niin toimii hyvin
Ja erikoisesti sellainen invertteriagre, joka tuottaa siniaaltoa. Olen nimittäin törmännyt sellaiseenkin (invertteriaggregaattiin), joka tuottaa "aitoa" kanttiaaltoa (ei siis edes modified-sine-tyyppistä).
 

Kaido

insinöör

korsteeni

Active member
pitänee katsoa, olen ollut siinä uskossa että moottorilla pyörivä agrigaatti työntää puhdasta, hyvin puhdasta siniaaltoa, helppo kasoa kun nykäsee käyntiin ja oskilloskoopilla katsoo, en nyt näin pakkasilla urkene.
 

Alppa

Member
Harvat tuottaa puhdasta siniä. Ja varsinkin jännite saattaa heitellä paljon kuormituksen mukaan. Hondan invertterimallit tuottaa hyvää sähköä kuormituksesta riippumatta.
 

kotte

Well-known member
Myös monet halvimmista kiinalaisista aggregaateista tuottavat siedettävää siniaaltoa, siis sellaiset, joiden rakenne on samantapainen kuin auton vaihtovirtalaturilla (sähkömagnetoitu roottori liukurenkaiden kautta magnetoituna ja elektroninen tuotetun staattorin vaihtojännitteen perusteella magnetointia ohjaava säädin). Invertteriaggregaatin etuna on, että laitteiden kytkeminen pois ei aiheuta vastaavia jännitepiikkejä kuin tuollaisessa synkronigeneraattorissa vastaavassa tilanteessa tarkan taajuudenpidon ohella. En kytkisi elektronisia laitteita tuollaiseen synkronigeneraattoriin ilman hyvää ylijännitesuojaa noiden piikkien takia, vaikka jännite ja taajuuskin pysyvät melko hyvin paikallaan.
 

avensi

Well-known member
Laitan tännekin tän suomennoksen ja hyvän ohjeen !

MultiPlus Generator FAQ​

Mitä tehdä, kun MultiPlus tai Quattro ei hyväksy generaattorin tehoa
Generaattorin virtalähde on tyypillisesti vaihtelevampi kuin virtalähde maalta tai pääverkosta. MultiPlus on herkkä tälle ja hylkää virran, joka on sen ohjelmoitujen asetusten ulkopuolella, jolloin laite ei muodosta yhteyttä, synkronoi tai lataa.

Generaattorin valitseminen​

Jotkut generaattorit soveltuvat paremmin kuin muut taajuusmuuttajan / laturien kanssa käytettäviksi. Keskustele paikallisen Victron-jälleenmyyjän kanssa ennen generaattorin ostamista. On suositeltavaa hankkia generaattori paikalliselta toimittajalta ongelmiin ja huoltoon.
Esimerkiksi; Jotkut asiat, joita on syytä etsiä generaattoria valittaessa, ovat korkealaatuinen laturi ja AVR (automaattinen jännitteen säätö).
AVR: llä varustetut generaattorit kamppailevat ja lopulta pysähtyvät ylikuormitettuna, mikä ilmoittaa ongelmasta. Ne pystyvät myös selviytymään paremmin lyhyestä suuresta virtakuormasta, joka ylikuormittaa invertteripohjaista generaattoria.
Invertteripohjaisilla generaattoreilla on ominaisuus, jossa moottori käy edelleen, vaikka yksikkö olisi sähköisesti ylikuormitettu eikä enää tuota virtaa. Voi näyttää, että generaattori toimii ja järjestelmä lataa, kun se ei ole. Nämä yksiköt ylikuormittuvat myös helpommin ylikuormituksella, koska ne ovat elektronisesti rajoitettuja eikä mekaanisesti.
Varmista, että generaattori, invertteri / laturi ja alueellinen taajuus ja jännite vastaavat toisiaan. Esim. 230V / 50hz. Älä sekoita taajuuksia ja jännitteitä tai osia eri alueilta.

Generaattorin mitoitus​

Generaattoreita on mahdollista ylikuormittaa Multiin laturin vaatimalla teholla. Seuraavat generaattorikoot osoittavat, että ne sopivat eri multien latauspotentiaaliin. Näitä generaattorikokoja on edelleen mahdollista ylikuormittaa suurilla kuormilla ja tyhjillä paristoilla PowerAssist-toiminnolla, joten niitä tulisi kohdella turvallisina vähimmäisvaatimuksina tämän poistamiseksi ongelmien mahdollisena syynä. Suurempi generaattori on yleensä parempi.
Taajuusmuuttajan laturin kokoPienin suositeltu generaattorin koko240 V: n vaihtovirran tulovirran raja
800VA2 kVa5A
1200VA2,5 kVa7A
1600VA3 kVa10A
3000VA5 kVa16A
5000VA8 kVa25A
Jos generaattorisi on pienempi kuin taajuusmuuttajan / laturin suositeltu koko, sinun on ehdottomasti mukautettava invertterin / laturin asetuksia ja pienennettävä AC-tulovirran rajaa ja / tai DC-latausvirran rajaa generaattorin ylikuormituksen estämiseksi.
Jos haluat invertteripohjaisen generaattorin (esim. Melusyistä alemmalla kuormituksella), hanki vähintään 30% vaadittua suurempi kuin vastaava AVR-pohjainen malli, jotta vältetään häiriöiden ylikuormitukset.
On myös tärkeää tarkastella generaattorin DUTY CYCLE -luokitusta. Joitakin generaattoreita markkinoidaan huipputehonsa vuoksi, mutta ne voidaan suunnitella kestämään vain 50% huippukuormituksesta pidempään.
Akun lataaminen on generaattorille erittäin raskas käyttökotelokuormitus, joten varmista, että se on työhön sopiva, ja asennuksessa on runsaasti hyvää ilmavirtaa ja ilmanvaihtoa käytettäessä, jotta lämpö haihtuu.
Jotkut generaattorit on suunniteltu toimimaan vain useita tunteja, ennen kuin ne tarvitsevat aikaa levätä ja jäähtyä. Varmista, että tämä rajoitus on osa kuormitusprofiiliasi ja järjestelmän suunnittelua.

Operaatio​

On tärkeää huomata, että taajuusmuuttajan / laturin synkronointi voi kestää minuutin tai enemmän (vaikka se voi olla paljon nopeampi). Käsittele laitetta kärsivällisesti, jos asetusten uskotaan olevan oikeita.
Jotkut generaattorit muuttavat jännitettään tai taajuuttaan kuormituksen muuttuessa. Tämä voi olla merkittävää, jos generaattori siirtyy tyhjästä täyteen kuormitukseen nopeasti. Se voi auttaa saamaan pienen 'vakauttavan' resistiivisen kuorman, kuten 75 W: n valopallon, tasoittamaan tämän käynnistysjännitteen / taajuuden vaihtelun.
Jos generaattori toimii sujuvasti, mutta se ei silti lataa järjestelmää, sinun on ehkä tehtävä joitain säätöjä MultiPlus-ohjelmistossa VEConfiguren kautta.

Ohjelmiston asetukset​

Asetukset, jotka sinun on ensin yritettävä, ovat Poista käytöstä UPS-tila ja Ota käyttöön dynaaminen virranrajoitus. Nämä vaarantavat ominaisuudet, mutta säilyttävät virtalähteen laadun.
Jos generaattori ei edelleenkään synkronoi tai katkaisee yhteyden, yritä ottaa käyttöön heikon AC-asetus. Tämä vaarantaa tehokkuuden.
Viimeiseksi säätämällä jännite- ja taajuusikkunoiden asetuksia. Nämä ovat suurempia riskejä laitteillesi, niitä tulisi käyttää varoen vain, kun on varmistettu, että kuormat sietävät määritelmän ulkopuolisen virtalähteen. Pätevän teknikon tulisi tehdä tämä yleismittarin avulla ja avata vain niin pitkälle, että toiminnot ovat turvallisia.
Sähkövirta kulkee MultiPlusin läpi vain, jos se täyttää ohjelmoidut vähimmäislaatuvaatimukset; tällä tavoin MultiPlus suojaa herkkien laitteiden sähkönsyöttöä.
Varoitus: näiden asetusten muuttaminen antaa mahdollisuuden syöttää virtaa, joka saattaa olla huonolaatuinen laitteidesi sähkövaatimuksiin.
Lisätietoja VEConfiguresta ja siitä, miten pääset alkuun, on tällä VE Configure Software -sivulla tai ota yhteys paikalliseen Victron-jälleenmyyjään.

1. VEConfiguren "Ruudukko" -välilehdessä:​


1.1 Aaltomuodon laatu​

UPS-toiminto: (oletus = käytössä)
Kun siniaalto on hyvälaatuista, MultiPlus-taajuusmuuttaja kytkeytyy siihen, mikä mahdollistaa synkronoidun ja nopean siirron, kun generaattori pysähtyy.
Monilla generaattoreilla on enemmän tai vähemmän huonon muotoisia siniaaltoja, erityisesti äkillisten kuormituksen muutosten aikana. Näissä tilanteissa MultiPlus katkaisee yhteyden usein tai ei lainkaan. UPS-toiminto on tällöin poistettava käytöstä. Haittana on hieman pidempi siirtoaika.

1.2 Taajuuden vakaus​

Hyväksy laaja tulotaajuusalue (45-65Hz): MultiPlus hyväksyy taajuudet välillä 45-65Hz (oletus = käytössä). Jos generaattori on erittäin vakaa ja jos sama vakaus vaaditaan MultiPlus-lähdössä, tämä asetus voidaan poistaa käytöstä.

1.3 Minimijännitetasot​

AC matala katkaisu: alaraja: tämän arvon alapuolella MultiPlus katkaisee yhteyden (oletus = 180Vac).
Generaattoreissa, joissa lähtöjännite laskee kuormituksen alaisena, tämän arvon asettaminen korkeammalle arvolle voi auttaa ratkaisemaan taajuusmuuttajan ylikuormitussammutukset.
Syynä tähän tapahtuu, että Multi synkronoi ja seuraa generaattorin jännitettä sen laskiessa.
Jos generaattori kytketään irti kuormituksesta (joko matalajännitteisen irtikytkennän, pysähtymisen, polttoaineen puutteen jne. Vuoksi), silloin kun Multi vaihtaa takaisin invertteritilaan; sen on syötettävä välittömästi kaikki kuormien edellyttämä teho samalla matalalla jännitteellä (ja sitä seuraavalla suuremmalla virralla).
Koska ylikuormitusta ohjaa virta, ei teho, se voi johtaa ylikuormitukseen.
Suurentamalla tätä vähimmäisjännitetasoa, käsket invertterin / laturin kytkimen vaihtosuuntaajan tilaan nopeammin, korkeammalla jännitteellä ja siten pienemmällä vaihtovirralla, ja mahdollisesti estät ylikuormituksen.
AC Low connect: vähimmäisarvo: tällä tai millä tahansa korkeammalla arvolla MultiPlus muodostaa yhteyden uudelleen katkaisun jälkeen (oletus = 187Vac).

1.4 Enimmäisjännitetasot​

AC high disconnect: korkea raja: tämän arvon yläpuolella MultiPlus katkaisee yhteyden (oletus = 270Vac).
AC high connect: suurin arvo: tällä tai millä tahansa pienemmällä arvolla MultiPlus muodostaa yhteyden uudelleen katkaisun jälkeen (oletus = 265Vac).

1.5 Verkkotunnistuksen menetys (LOM)​

Verkkotunnistuksen menetys työntää ja vetää jännitteellä ja taajuudella nähdäkseen onko olemassa vielä lähdettä. Tämä prosessi voi aiheuttaa ongelmia joissakin generaattoreissa tai korkean impedanssin yhteyksiä generaattoreihin.
Suurille ja vakaille generaattoreille tyyppi B LOM toimii ja on turvallisempi. Jos sinulla on kuitenkin ongelmia jännitteen, taajuuden tai tehon vaihteluiden kanssa, kannattaa ehkä kokeilla LOM: n poistamista käytöstä.
Poista LOM käytöstä
LOM-toiminnon poistaminen käytöstä verkkoon liitetyssä tulossa on sallittua vain, kun muut ulkoiset turvalaitteet on asennettu. LOM voidaan poistaa käytöstä generaattoriin liitetyssä tulossa, mutta silloin on annettava muita menetelmiä / varoitusmerkkejä / fyysisen lukituksen turvatoimenpiteitä. Varmista, että kaikki asentajat, jotka työskentelevät generaattorin, johdotuksen tai järjestelmän kanssa, varmista, että sammutat tai muuten irrotat invertteri- / laturijärjestelmän.
Katso tarkemmat tiedot verkkovirran menetyksen havaitsemisesta tästä yksityiskohtaisemmasta selityksestä.
Esimerkkikokoonpano VEConfiguressa
  • Generaattori, joka vaatii LOM: n poistamisen käytöstä.
  • Generaattori AC: ssä 1 ja verkkovirta 2: ssa suositusten mukaisesti.

2. VEConfiguren Yleiset-välilehdessä:​


2.1 Dynaaminen virranrajoitin​

(oletus = ei käytössä)
Tämän ominaisuuden tarkoituksena on vähentää pienitehoisten generaattoreiden, kuten kannettavien invertteritekniikkamallien, kuormitusvaikutuksia. Nämä generaattorit eivät ehkä pysty vastaamaan äkillisiin kuormitusvaikutuksiin.
Aktivoimalla rajoitin, MultiPlus- laitteen PowerAssist®- toiminto absorboi kuormituksen muutoksen ja siirtää sen sujuvasti generaattorille, jolloin siihen on aikaa reagoida.

2.2 AC-tulovirran raja​

Multiplus-laitteen laturi on erittäin tehokas. Jos sinulla on olemassa oleva generaattori, joka ei pysty toimittamaan Multi: n suurinta latausvirtaa, sinun on säädettävä AC-tulovirran rajaa VEConfigure-sovelluksen Yleiset-välilehdessä.
Kohtuullinen aloituspiste vaihtovirran tulorajalle on 80% generaattorin kapasiteetista watteina. Esimerkiksi:
5kVA-generaattori tuottaa tyypillisesti noin 4 kW
80% 4 kW: sta on 3200 W
3200 W / 230 V voltti = 13,9 A
Aseta vaihtovirran tulorajaksi 13 A
Jos huomaat, että generaattori on edelleen ylikuormitettu tai käy liian kovaa, voit laskea sitä edelleen. Sitä voidaan myös lisätä, jos huomaat, että generaattori hoitaa kuorman helposti (vaikka sitä voi olla vaikea testata, koska se vaatii tyhjän akun maksimoimaan lataustarpeen ja suuren kuormituksen).
Laturi-välilehdessä on toinen lisäasetus tasavirran rajoittamiseksi.
AC-tulovirta tulisi säätää ensin, koska se ottaa huomioon myös PowerAssist-toiminnot.
Multi pystyy synkronoimaan generaattorin aaltomuodon omaansa ja toimittamaan virtaa generaattorin kuormille sekä lataamaan akkua. Tämä tarkoittaa, että on edelleen mahdollista ylikuormittaa generaattoria matalalla DC-laturin virtarajalla, jos myös AC-tulorajaa ei ole asetettu oikein generaattorilähdön kokoon.

3. VEConfiguren "Laturi" -välilehdessä:​


3.1 Tehokertoimen laskeminen​

Joillakin generaattoreilla on aaltomuoto, joka vaikeuttaa lataamista normaalilla latausmekanismilla. Aktivoimalla ” Heikko AC-tulo ” -toiminto, käytetään toista mekanismia, jonka avulla MultiPlus-laite voi ladata käytännössä kaikissa olosuhteissa.
Tämän vaihtoehdon haittana on, että tulotehokerroin, yleensä yhtä suuri tai lähellä arvoa 1, heikkenee. Tätä toimintoa tulisi käyttää vain, jos edelliset eivät ole tehokkaita.
Tämä johtava tai viivästynyt tehokerroin johtaa siihen, että generaattorilta vaaditaan enemmän kVa samoille tai pienemmille DC-watteille, jotka toimitetaan paristoihin. Saatat joutua vähentämään DC-virtarajaa edelleen VEConfigure-laitteen Laturi-välilehdessä, jos generaattori jatkaa ylikuormitusta tämän asetuksen muuttamisen jälkeen.
Käytännössä, kun heikko AC on käytössä, koko mahdollinen latausvirta on pienempi kuin laturin nimellislatausvirta (normaaleissa olosuhteissa).
Tärkeä muistiinpano:
Yksityiskohtainen kuvaus kaikista asetuksista on VEConfigure-ohjevalikossa, ja lisää ohjeita on käsikirjoissamme.

4. VEConfiguren Inverter-välilehdessä:​


4.1 PowerAssist​

PowerAssist ominaisuus voi olla erittäin hyödyllistä, mutta se rajoittaa pienin AC tulovirta rajan ja tämä saattaa ylittää generaattorit kyky toimittaa. Tarkka rajoitus vaihtelee mallien - katso tästä luettelosta.
Jos sinulla on pieni generaattori ja sinulla on vaikeuksia muodostaa yhteys tai pysyä yhteydessä, poista PowerAssist käytöstä, jotta laite voi pienentää AC-tulovirran rajaa.

Etkö vieläkään muodosta yhteyttä?​

Jos yksikkö ei vieläkään muodosta yhteyttä,
Tarkista VE.Bus-näyttö ja AC-tuloliitännän ajastin

Kun Multi firmwares xxyy460 tai uudempi, VEConfig ilmoittaa, miksi verkkotulo hylätään, ja näyttää myös jäljellä olevan odotusajan sinisenä palkkina.
Odotusaikojen jälkeen laite muodostaa yhteyden vaihtovirtatuloon edellyttäen, että ei ole avustajaa, joka estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon ja että vaadittu reletesti suoritetaan.
Vaihda Multi-tila Vain laturi -tilaan.
Kokeile toista generaattoria.
Koska näiden vikojen vianetsinnällä ja korjaamisella on vakavia turvallisuusvaikutuksia, niistä keskustellaan parhaiten paikallisen asentajan, jolla on asianmukainen sähköalan ammattilainen, tai Victron-jälleenmyyjän kanssa.
Vikavirtalaitteilla (RCD), ohjauselektroniikalla tai katkaisimilla varustetuissa generaattoreissa voi olla ongelmia. Näiden ongelmien vianmäärityksestä on keskusteltu tässä Victron-yhteisökysymyksessä - moninkertainen generaattorilla ja jäännösvirtalaitteella .
Yksinkertaista AC-johdotusta. Kun kaikki on sammutettu ja jännite testattu, irrota AC-lähtö aktiivinen, nolla ja maadoitus. Suora johto generaattorin liitännöissä ilman muita kiskolinkkejä. Yhteinen neutraali voi aiheuttaa ongelmia.
Jos yhteyttä ei vieläkään ole, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai jälleenmyyjään. Kerro heille vaiheet, jotka olet jo suorittanut yrittääksesi saada sen toimimaan, ja he voivat auttaa sieltä.

Lisälukemista​

Generaattoreista ja niiden vuorovaikutuksesta Victron-järjestelmien kanssa on kirjoitettu kattavia artikkeleita ja asiakirjoja. Tämä sisältää vianmäärityksen, reaalimaailman sovelluksen ja teorian.
MultiPlus-taika: Pieni generaattori, iso voima - perusteellinen blogiartikkeli, jossa on purjeveneen todellinen sovellus.
Multiplus-laitteen käyttäminen generaattorin käyttökustannusten alentamiseen - polttoainetta säästävä valkoinen paperi.
Marine Generator Test - Meridieselmoottorilla toimivien generaattoreiden yksityiskohtainen testaus ja soveltaminen pieniin hybridivoimajärjestelmiin
Automaattinen generaattorin käynnistys / pysäytys - generaattorin automaattisen käynnistyksen kuvaus ja viite Victron-järjestelmissä.
Victron-yhteisön kysymyksiä ja vastauksia generaattoreista.
Victron-invertteri / laturit ja Honda-generaattorit
MultiPlus & Quattro -invertteri / laturit: AC-tulovirran vähimmäisrajat

DISQUS​

 

avensi

Well-known member

VEConfigure: verkkokoodit ja verkkotunnistuksen menetys​

Tämä asiakirja koskee VE.Bus-laiteohjelmistoa 419 ja uudempia.

1. Ruudukkokoodit ja paikallisten määräysten mukainen​

Kaikilla mailla on oma lainsäädäntönsä ja siten omat vaatimuksensa verkkohäviöiden havaitsemisen nopeudesta, ali- ja ylijännitteistä, hyväksytyistä ramppiaikoista ja niin edelleen. Jotta asennus olisi paikallisten määräysten mukainen, on valittava oikea verkkokoodi.
Tarkat vaatimukset vaihtelevat suuresti maittain. Esimerkiksi normaalit Multit, Quattrot ja MultiCompactit on sertifioitu käytettäväksi Isossa-Britanniassa. Esimerkiksi muissa maissa, esimerkiksi Saksassa, vain MultiPlus-II on sertifioitu asennettavaksi tarvitsematta muita ulkoisia saaristomaisia turvalaitteita (ENS). Ja vielä muissa maissa tarvitaan ulkoinen ENS ja / tai taajuusmuuttaja / laturi on määritettävä oikealla verkkokoodilla. Tarkista kotimaasi sallitut mallit tarkistamalla verkkosivustomme turvatodistukset.
Tietyissä tilanteissa invertteriin / laturiin sisäänrakennettu verkkohäviöiden tunnistus (LOM) aiheuttaa ongelmia. Tässä asiakirjassa selitetään, miten tunnistaa, jos näin on, ja miten ratkaista.
Muista lukea myös ESS-käsikirja ja kun ylikuormitus- ja / tai Passthru-ongelmien kuvauksessa ilmenee vikoja, erityisesti sen usein kysyttyä osaa.

2. Verkkotunnistuksen menetys (LOM)​


2.1 Mitä LOM-tunnistus on?​

LOM on automaattinen prosessi, joka havaitsee muutoksen ja siten verkon / verkon / verkon menetyksen. Tunnistamisen jälkeen taajuusmuuttaja / laturi avaa takasyöttöreleen varmistaen, ettei sen AC-tuloissa ja muissa näihin tuloihin ole kytketty jännitteellistä vaihtojännitettä.

2.2 Miksi LOM-tunnistus vaaditaan?​

LOM: n tarkoituksena on havaita, että Multi ei ole enää kytketty verkkoon. Olkoon se generaattori tai ruudukko. Tällöin Multi tarvitsee avata takasyöttöreleensä. Sen tekeminen olisi vaarallista. Kuvittele, että sähköasentaja työskentelee kadulla ja irrottaa talon. Sitten hänen on kyettävä työskentelemään turvallisesti talon johdotuksessa.

2.3 Kuinka LOM-tunnistus liittyy ylikuormitussammutuksiin?​

Verkkovirran katoamisen havaitsemiseksi invertteri / laturi yrittää jatkuvasti vaihtaa vaihtotaajuutta. Kun se on kytketty vakaaseen verkkoon normaalilla hyväksytyllä impedanssilla, sitä ei voida tehdä, ja se voi siten havaita, että verkkovirta on edelleen läsnä. Jos verkko katoaa, invertteri / laturi pystyy siirtämään taajuutta haluamallaan tavalla ilman minkäänlaisia korjausvirtoja.
Kun se on kytketty generaattoriin tai verkkoon pitkällä jatkojohdolla tai pitkällä viimeisen mailin kaapelilla, ristikon työntäminen ja vetäminen luo suuria virtoja, minkä seurauksena invertterin / laturin algoritmi voi muuttua epävakaaksi ja vaihtaa itse pois päältä ylikuormitettuna.

2.4 Kuinka LOM-tunnistus liittyy passthruun?​

Kuten yllä olevassa ylikuormitusta koskevassa osassa, liian heikko yhteys apuohjelmaan voi aiheuttaa taajuuden jatkuvaa kasvua ja laskua, mikä ei johda ylikuormitukseen, mutta johtaa kuitenkin jatkuviin taajuuden muutoksiin.
Tämä voi aiheuttaa turvamekanismin aktivoitumisen, joka poistaa väliaikaisesti syötteen.

2.5 Kuinka tunnistaa, aiheuttaako LOM: n havaitseminen ongelmia?​

Poistamalla LOM väliaikaisesti käytöstä voidaan tunnistaa, että LOM aiheuttaa ongelman. Voit poistaa sen käytöstä seuraavasti:
Avaa VEConfigure ja muuta sitten Ruudukko-välilehdessä LOM-tunnistusasetukseksi Ei mitään. Tämä vaatii salasanan, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Tallenna asetukset ja odota, auttaako tämä.
Jos LOM: n poistaminen käytöstä ratkaisee ongelman, yksi ratkaisu on luoda parempi (pienempi impedanssi) yhteys apuohjelmaan. Jos sitä ei voida parantaa, toinen ratkaisu on pitää LOM poissa käytöstä ja asentaa ulkoiset saaristomaiset turvalaitteet (ENS). Esimerkiksi Ziehliltä tai muulta tuotemerkiltä. Heillä on erilaiset tekniikat verkkovirran katoamisen havaitsemiseksi, ja he voivat (usein) toimia siinä ongelmitta. Yksityiskohtaiset ohjeet sisäänrakennetun LOM-ominaisuuden pysyvästä käytöstä poistamisesta ovat seuraavassa luvussa.
HUOMAUTUS: LOM: n aiheuttama ongelma on todella harvinaista. Se on dokumentoitu yksityiskohtaisesti tällä sivulla auttaakseen asennuksia siellä, missä se aiheuttaa ongelman, mutta se on oikeastaan melko harvinaista. Muista lukea ESS-käsikirja ja erityisesti sen usein kysytyt kysymykset-luku muista vianmäärityksen yleisimmistä syistä.

2.6 LOM: n poistaminen käytöstä​

On olemassa muutamia tilanteita, joissa LOM on poistettava käytöstä:
  1. Joillekin generaattoreille
  2. Jos LOM aiheuttaa ylikuormitusta, Passthrua tai muita ongelmia, kun se on liitetty apuohjelmaan (katso yllä)
Poista LOM käytöstä käyttämällä VEConfigure-ohjelmaa ja siirtymällä Ruudukko-välilehdelle. Salasana vaaditaan, jos haluat valita ”Pois käytöstä” LOM-vaihtoehdoista. Ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi salasanan.

Turvallisuusohjeet - Generaattori​

Ulkoista saaristoa estävää laitteistoa ei tarvitse asentaa, kun LOM poistetaan käytöstä yhdessä generaattorin kanssa. Varmistaa. asentamalla kylttejä ja muita keinoja, että generaattorin parissa työskentelevälle asentajalle on hyvin selvää, että hänen on sammutettava tai muuten irrotettava invertteri / laturi.

Turvallisuusohjeet - Apuohjelmaliitäntä​

LOM-toiminnon poistaminen käytöstä verkkoon liitetyssä tulossa on sallittua vain silloin, kun muut ulkoiset turvalaitteet on asennettu saaristomaisen turvalaitteen avulla. Victron ei tee tällaisia tuotteita. Yleinen tuotemerkki on Ziehl.
Varmista, että noudatat paikallisia sääntöjä ja määräyksiä - tämä on kriittinen turvallisuuskysymys.

Näyttökuva LOM-asetuksista​


2.7 Tausta: LOM-tunnistustyyppi A ja B​

Victron-tuotevalikoimassa on saatavana kahta tyyppiä LOM-tunnistusta: tyyppi A ja tyyppi B.
Kaikissa uusissa sertifioiduissa verkkokoodeissa käytetään tyyppiä B. MultiPlus-II-malleissa kaikki verkkokoodit käyttävät tyyppiä B, eikä tyyppiä A enää käytetä.
Tyyppi A on vahvin LOM-tunnistuksen muoto, joka johtaa nopeimpaan tunnistusaikaan. Se vaatii matalan impedanssin yhteyden verkkoon (lyhyet, hyvin kokoiset kaapelit). LOM Type A ei toimi generaattoreiden kanssa.
Tyypillä B on pehmeämpi lähestymistapa ja hieman pidempi havaintoaika. Tyyppi B on testattu ja hyväksytty useimmille Multi / grid code -yhdistelmille. (Ainoa toistaiseksi testaamaton yhdistelmä on MultiPlus / Quattro icw UK -verkkokoodi. Tämä yhdistelmä on kuitenkin todennäköisesti voimassa. Sitä ei ole vielä testattu vielä.)
Generaattoreissa ja myös asennuksissa, joissa on suhteellisen korkea impedanssinen verkkoliitäntä , Tyyppi B toimii paremmin kuin tyyppi A.
Generaattoreista, joissa myös tyyppi B ei toimi, katso LOM: in poistaminen käytöstä.

2.8 Ruudukkokoodit sekä tyyppi A ja B LOM​

Jotkut Grid-koodit käyttävät tyyppiä A ja toiset tyyppiä B. Tyyppi, joka on testattu ja hyväksytty vaatimustenmukaiseksi, on merkitty ruudukkokoodin mukaisella tavalla . Katso alla oleva kuvakaappaus.
  • Ruudukkokoodit, jotka käyttävät tyyppiä A: VEConfigure antaa sinun korvata sen tyypille B ja / tai poistaa LOM käytöstä.
  • Ruudukkokoodit, jotka käyttävät tyyppiä B: VEConfigure antaa asentajan ohittaa sen vain LOM: n poistamiseksi käytöstä.

3. Esimerkki kokoonpanosta VEConfiguressa​

  • Generaattori, joka vaatii LOM: n poistamisen käytöstä.
  • Generaattori AC: ssä 1 ja verkkovirta 2: ssa suositusten mukaisesti.

4. Kysymyksiä​


Q1: Mistä saan salasanan?​

V: Jälleenmyyjältäsi.

Q2: Voinko käyttää ESS: ää ajoneuvossa tai veneessä?​

V: Ei, et voi. Irrotettuasi maadoitusjohdon pistorasiasta voi kestää muutaman sekunnin, ennen kuin järjestelmä havaitsee verkkohäviön ja avaa takasyöttöreleen. Noiden sekuntien aikana maasähköpistoke on jännitteellinen: liittimissä on 230 voltin vaihtovirta. Sekuntien tarkka lukumäärä vaihtelee maittain ja riippuu paikallisista vaatimuksista.
Sama pätee muihin ratkaisuihin, joissa johdotusta ei ole suojattu vahingossa tapahtuvalta irrotukselta, esimerkiksi yksinkertainen kaapeli, jossa on loppukäyttäjän irrotettava pistoke, kuten kannettava virtalähde.

Kysymys 3: Voinko käyttää ESS: ää generaattorin kanssa?​

V: Kyllä voit. Huomaa, että ainoa asennustyyppi, jolla on järkevää, on maalla asennettu asennus (ei venettä eikä ajoneuvoa). Quattroa on käytettävä AC-tulon 1 ollessa kytkettynä generaattoriin ja AC-tulon 2 ollessa kytkettynä verkkoon. Generaattorin tehtävänä on tuottaa virtaa pitkän verkkovian aikana.
Jotkut, isommat tai parempilaatuiset generaattorit, voivat työskennellä LOM Type B: n kanssa . Muiden vähemmän vakaiden generaattoreiden osalta LOM on poistettava käytöstä kokonaan. Tee tällöin asennus niin, että se on edelleen turvallista: ei yksinkertaisia jatkojohtoja, käytä suljettuja johtosäiliöitä, joissa on varoitukset ulkopuolelta ja / tai ulkoinen ENS.
Lisätietoja Victron-invertteristä / latureista yhdistettynä generaattoreihin on MultiPlus-generaattorin usein kysytyissä kysymyksissä .

Kysymys 4: Käytän ESS: ää, mutta olen poistanut palautteen käytöstä, vaaditaanko ruudukkokoodia edelleen?​

V: Kyllä, myös tässä tapauksessa LOM vaaditaan luomaan turvallinen ja myös paikallisten määräysten mukainen järjestelmä. ESS: n suorittaminen käytöstä poistetulla palautteella ei ole vieläkään sama kuin Multi: n käyttäminen oletusasetuksissaan ilman ESS: ää.
ve.bus / grid-koodit ja verkkovirran havaitseminen.txt · Muokattu viimeksi: 2020-07-21 14:52 kirjoittanut mvader

Sivutyökalut​

Lahjoittaa Voimanlähteenä PHP Voimassa HTML5
 

avensi

Well-known member
Victron ei käynnisty ,jos jännite on alle 44v ja jos agresta syöttää virtaa ja jännite on alhainen laite ei herää eikä tee mitään ?
Luulis jos saa agresta sähkö ,niin lataisi ja toimisi samalla mutta ei ?
 

avensi

Well-known member
Yritin pitkästä aikaa asentaa ohjelmaa mutta tähän jäin, kun en tiedä mitä nyt tehdä ? ja hermot meni jälleen jos kesään mennessä, en ole saanu hakkaan lekalla victronin paskaksi ja polta vielä bensalla !Vitun romuja !
 

Mekaniker

Active member
Yritin pitkästä aikaa asentaa ohjelmaa mutta tähän jäin, kun en tiedä mitä nyt tehdä ? ja hermot meni jälleen jos kesään mennessä, en ole saanu hakkaan lekalla victronin paskaksi ja polta vielä bensalla !Vitun romuja !
Ihan sama ilmoitus minun Windowsilla kans, yritin asentaa uudestaan ajurit ja ohjelmat mutta jekku saatta olla tietokoneen ikä
Toisaalta se voi olla myös Multi:n omasta ohjelmistosta kiinni, ei pitäisi kun on huomattavasti uudempi kun minun laite?
Victron jälleenmyyjät on joko Turun seudulla tahi Helsingissä: https://www.victronenergy.fi/where-to-buy
 

hemaris

Active member
Yritin pitkästä aikaa asentaa ohjelmaa mutta tähän jäin, kun en tiedä mitä nyt tehdä ? ja hermot meni jälleen jos kesään mennessä, en ole saanu hakkaan lekalla victronin paskaksi ja polta vielä bensalla !Vitun romuja !
Tuohon on melko vaikea sanoa yhtään mitään kun ei tiedä tarkalleen että mitä olet asentamassa ja mihin ja mitä varten. Tuosta ruutukuvasta näyttäisi että kyse on VinctronConnectista. Oliko tarkoitus seurata Multin toimintaa vai muuttaa asetuksia. Tuohon jälkimmäiseen sopii paremmin se VEconfig - ohjelma josta on noita ohjeta käsitelty moneen otteeseen aiemmin.
 
Ylös