Lähetä aihe "ÄLYVERKOT, Työryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuudet sähkömarkkinoilla." ystävälle.